05. september 2022
Heilige Boontjes, schijnheiligheid, Boontje komt om zijn loontje, Ellen Eva Brouwers, Ellen Brouwers, snijbonen op een aureool van judaspenning
Een 'heilig boontje' is een uitdrukking voor een persoon die zich braaf en beter voordoet dan hij in werkelijkheid is, een zogenaamde 'schijnheilige'. De uitdrukking is waarschijnlijk een verbastering van een heilig bontje. In de 18e eeuw werd een weeskind dat in een weeshuis woonde, een bontje genoemd, vanwege de bonte kleuren in hun kleding. Men ging er vanuit dat deze kinderen zich veelvuldig schuldig maakten aan kattenkwaad en onaangepast gedrag. Een heilig boontje was dus een ‘vrome...
Heilige Huisjes · 22. augustus 2022
Heilige Huisjes
Met de heilige huisjes worden de kleine minikapelletjes bedoeld, geplaatst door familie als gedenkteken aan een familielid die op die plaats is overleden door een verkeersongeval of uit dankbaarheid dat het familielid het ongeval heeft overleefd. In Griekenland 0ok wel ikonostasie genoemd. Ik maakte de reportage gedurende een vakantie op Kreta.
Wonderlijke kruisbeelden · 15. september 2018
Afgelopen maand, september 2018, bezocht ik de kathedraal van Burgos. Wat een ongelooflijke variëteit aan kunst, kapellen en andere bezienswaardigheden. Te vergelijken met de kathedraal in Toledo. In een van de kapellen hangt dit enigszins merkwaardig beeld. De Legende van de Santo Christo de Burgos: In het jaar 1308 trof een rijke rondreizend koopman een drijvende kist op zee aan met daarin dit beeld. Hij nam het mee naar zijn geboortestad Burgos en bood het aan het Augustijner klooster...
Bijzondere rituelen · 03. augustus 2018
Het limbus Infantium  uit De Heele Santekraem Ellen Brouwers © HetMaagdgenkabinet.nl
Afb: Detail van mijn assemblage over Limbus Infantum. De Heele Santenkraem Letterlijk vertaald : het voorgeborchte voor kinderen. Tot ver over de helft van de 20e eeuw, kon een kind dat dood geboren was of na de geboorte ongedoopt was gestorven, niet begraven worden in gewijde grond. Elk kind was volgens het katholieke geloof belast met de erfzonde en die zonde kon alleen weggewassen worden door gewijd water. Voor hen werd een aparte begraafplek, grenzend aan de gewijde grond, gereserveerd....
Bijzondere heiligen · 19. februari 2018
Gertrudis (en de Bende) van Nijvel
Over Gertrudis van Nijvel, die het knagend ongedierte weet te verdrijven, over een hevig verliefde prins en een sarrende duivel: hoe tenslotte haar doodsbed tot reliek wordt verheven en ik achter bleef met de Bende van Nijvel...
Devotionalia · 11. februari 2018
De Hagiotheek
De hagiotheek: een huisapotheekje met wondermiddeltjes in relatie tot een heilige, als gewijd bronwater, grafzand, eet- en slikprentjes etc. zoals je die een eeuw geleden zou kunnen aantreffen in een degelijk katholiek huis. Vooraf een inleiding tot het ontstaan van de hagiotherapie: het aanroepen van heiligen met of zonder tastbare middelen die in relatie staan tot de betreffende heilige.
Wonderlijke kruisbeelden · 28. december 2017
Het Wonderkruis en andere Magische 'Kunstgewrochten'
Niets in mijn vroege kinderjaren heeft mij zo gefascineerd als het 'enge beeldje' uit de Kruisherenkapel te Uden. Ik denk dat mijn interesse voor devotionalia en met name het onverklaarbare door de kennismaking met dit beeld is ontstaan. Mijn moeder heeft me destijds het beeldje, wat toen nog links achter in de kapel in een nis stond geëtaleerd, laten zien en het verhaal erbij verteld. Sindsdien wilde ik er steeds heen om het gedrochtje dat op een zo wonderlijke manier was ontstaan te...
22. december 2017
Deze week wilde ik graag schrijven over de geneeskunde en de rol van de vrouw hier in. Echter me verdiepend hierin kwam ik, doordat ik op zoveel verschillende en tegenstrijdige informatie stootte, tot de conclusie dit onderwerp te versnipperen. Enerzijds om de aandacht enigszins vast te houden, anderzijds vind ik alle details die ik vond dermate interessant dat ik ze niet in een of twee blogartikelen wil vastleggen. Vandaar dat ik een nieuwe categorie in het leven heb geroepen: OVER KWAKJES en...
Bijzondere heiligen · 18. december 2017
De Gevoelige Snaren van Cecilia
Legende van Cecilia: Zoals met zo vele heiligen is er eigenlijk niet veel bekend over Cecilia en of ze wel daadwerkelijk bestaan heeft. Zij leefde in de vroeg christelijke tijd, vierde eeuw na Christus en pas na een kleine 1000 jaar wordt zij populair en dan pas ontstaan de diverse verhalen. Ik beschrijf hier het verhaal wat mij het meest inspireerde. Cecilia zou een jonge maagd zijn uit een vooraanstaande christelijke familie, die door haar ouders was uitgehuwelijkt aan een Valerianus, een...
Bijzondere heiligen · 16. december 2017
Op zoek naar de Catacombenheiligen 2017
Catacombenheiligen, Heilige Leiber, fysieke zoektocht en reisbeschrijving langs deze aangeklede skeletten in Zuid Duitsland en Oostenrijk, Gulden Knekelgalerij, 14 assemblages geïnspireerd op deze catacombenheiligen

Meer weergeven