T'IS ZONDE


Zeven reminders tijdens het biechtenFormaat:

Thema: biechthulp, de zeven hoofdzonden

Datum: 2017Aanleiding: Als de dag van gisteren herinner ik me het verloop van de eerste catechismusles. De boekjes werden uitgedeeld tijdens de godsdienstles. Het was 1964 en met angst en beven keek ik het serieuze werk in. Ook het biechten zou in het verschiet liggen maar... zover kwam het niet eens. De boekjes waren nog maar nauwelijks uitgedeeld of het hoofd der school kwam binnen met de mededeling: oke jongens, lever ze maar weer in. het was de dag van de afschaffing. Gelukkig, en biechten hoeft dus ook niet meer. Wel hadden die enge hokjes met dat geheimzinnige gordijn ervoor een bijzondere aantrekkingskracht op mij. Als ik de kans kreeg dan kroop ik er in om te voelen hoe dat geweest moest zijn, welke vreselijke geheimen werden hier verteld en hoe kwam dat allemaal bij die pastoors binnen die 'niets gewend waren. 

 .

 Paars is de kleur van de boetedoening.

Twee ogen kunnen gezien worden als de toehoorder: ik luister maar oordeel en zeg niets, de biechtafnemers hebben immers zwijgplicht.

De alziende ogen,Het lijkt ook een beetje een nikab 


Confessionis Auxilium  is Latijn voor: biechthulp.

In feite maakte ik dit kastje om vlak voor het biechten nog even te kijken waaraan je je 'schuldig'hebt gemaakt. Het blijkt dus meer dan ; ik heb een koekje weggenomen en een dubbeltje uit moeders portemonnee gestolen'. Ik zie dat ik me vrijwel dagelijks schuldig maak aan alle 7 zonden.


AVARITIA  

hebzucht - gierigheid


ACEDIA

gemakzucht - traagheid - luiheid -  vadsigheid


GULA

onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht


SUPERBIA

hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid


LUXURIA

onkuisheid - lust - wellust


INVIDIA

nijd - jaloezie - afgunst


IRA

woede - toorn - wraak - gramschap