(under construction)

St. Margareta van Antiochie     

Margaretha (ca 275-290) leefde op het land als herderin. Toen de stadsprefect Olybrius (die haar zo mooi als een parel vond (haar naam betekent: parel) haar een huwelijksaanzoek deed, op voorwaarde dat ze haar geloof zou afzweren, weigerde ze. Daarop werd ze gevangengezet en gemarteld. Dan volgen een aantal wonderbaarlijke gebeurtenissen. De bekendste is dat Satan haar verorberde in de gedaante van een draak.  Margaretha ontsnapte levend door de draak open te rijten met haar kruisstaf. Uiteindelijk werd ze ter dood gebracht door onthoofding.

Reliekenschrijn
: litho met de hand ingekleurd. (1815)