TIS LATIJN


...en dan zal het wel kloppen
Formaat:
Thema: de werking van Latijnse cedula

Datum: 


Aanleiding:
"Het is Latijn voor mij" is een gezegde wat betekent dat men de inhoud niet snapt, men het niet kan lezen.

 

Tot ver in de 20e eeuw werden de missen in het latijn voorgedragen en het kerkvolk dreunde de zinnen keurig netjes op. Verder dan mea culpa, (door mijn schuld) was het gros zich niet bewust van wat ze zeiden. Maar het klonk allemaal zeer gewichtig en geheimzinnig en tezamen met de te houden rituelen op het altaar dwong het een bepaald respect af.

Zo ook met de relieken, die werden voorzien van een tekstbandjes ('cedula') met een Latijnse tekst en een lakzegel. Ik vond het leuk hier spelenderwijs mee om te gaan en aan jullie om te raden wat voor relieken er hier te zien zijn.
(de antwoorden vind je hier onder).


 

ANONYMUS: Onbekend dus. Veel van gevonden beenderen en schedels werden ook voorzien van een cedula met deze titel omdat men gewoonweg niet wist van wie of wat het was. Ook deze laat zich raden: we zien enkel hazentanden verborgen in een wespennestje.

 


SANCTA TUNICA: Het Heilig Jasje

Een ruggenwervel van een geit


CAPITTE PULLUM

 

Het hoofd van een kip: 'Een kop zonder kip'.


PISCES PULLI:  Vis van kip

 

In feite een omgedraaide kippenschedel, lijkend op een visje.


VAGINA DENTATA        'De Getande Vagina'

 

De horror natuurlijk, voor mannen met slechte plannen.

Er bestaan al eeuwenlang diverse verhalen over het bestaan van de Vagina Dentata

Benieuwd naar de diverse versies:

https://www.vice.com/nl/article/payq79/dit-zijn-de-wereldwijde-mythes-over-vaginas-met-tanden-die-pikken-afbijten

 

En mocht je nu denken dat dit niet kan ... dan heb ik slecht nieuws of op zijn minst interessant:
https://blogs.ucl.ac.uk/researchers-in-museums/2013/03/04/pulling-teeth-ovarian-teratomas-vagina-dentata/

Mijn exemplaar hier is opgebouwd uit twee hazenpoten, een heup van een haas, twee kippenpootjes, een konijnenkaak met stukjes ruggenmerg van een geit als kop en de vaginale tanden bestaat uit een gedeelte van een vossenkaak.

 


MUS MICHAEL  

 

Dit skeletje van een muis werd in een gitaar gevonden, dus het kon niemand anders zijn dan een muzikale muis Michael, oftewel: 'Mickey Mouse'.


REGIS SINE CAPITE  'Prinsesje zonder hoofd

 

 

Bestaand uit de heup van een konijn en kippenpootjes.


PICUM LIGNEUS  'Woody Woodpecker' 

 

 

Een gedeelte van een koeienbot en een kraaiensnavel.


CANUM CUM DENTIBUS LEPORIBUS    'Hond met Hazentandjes' 

 

Lijfje van geitenwervel en konijnenschedeltje.


SALAMANDRA SPINA DUPLICA   : dubbelgraatse salamander

 

Het skeletje van een salamander met een extra ruggengraatje.


 

Deze laat ik over aan je eigen fantasie.

 


'Hou jij ze dom dan houd ik ze arm'

Deze uitspraak werd eeuwenlang gebezigd tussen de notabelen en de pastoor. 
Mensen van kennis onthouden, worden daardoor weerloos, kritiekloos en gezagsgetrouw, wat in het belang is van winstmakers en de kerk. Een voorbeeld is ongetwijfeld de mis in het latijn voordragen. In de middeleeuwen waren de meesten niet geletterd, laat staan dat ze latijn konden lezen en begrijpen. dit werd nog versterkt doordat de priester onverstaanbaar Latijn prevelde met de rug naar de kerkgangers toe: alle sacrale rituelen vonden slechts op het altaar plaats.

(Bron onbekend)

 

                                  ONWETENDHEID EN ONGELETTERDHEID CREEERT AFSTAND  (Bron niet bekend)