Bijzondere rituelen

Bijzondere rituelen · 03. augustus 2018
Het limbus Infantium  uit De Heele Santekraem Ellen Brouwers © HetMaagdgenkabinet.nl
Afb: Detail van mijn assemblage over Limbus Infantum. De Heele Santenkraem Letterlijk vertaald : het voorgeborchte voor kinderen. Tot ver over de helft van de 20e eeuw, kon een kind dat dood geboren was of na de geboorte ongedoopt was gestorven, niet begraven worden in gewijde grond. Elk kind was volgens het katholieke geloof belast met de erfzonde en die zonde kon alleen weggewassen worden door gewijd water. Voor hen werd een aparte begraafplek, grenzend aan de gewijde grond, gereserveerd....
Bijzondere rituelen · 18. oktober 2017
Foto: medaille van het Genootschap van de Heilige Kindsheid met blauw strikje, dat aangeeft dat deze medaille toebehoorde aan een jongensbaby en daaronder de 2,5 cent die men maandelijks per kind diende te betalen om lid te blijven gedurende 14 jaar in elk geval en langer mocht ook. De benaming 'Heilige Kindsheid' klinkt als iets dat met dementie te maken heeft en bij navraag aan wat oudere mensen bleek ook dat het begrip niet bij iedereen bekend is: "Heilig? Nou zo gelukzalig is die ziekte...