HEILIGE KINDSHEID


Hoe van heidenkindjes katholieke kinderen te maken ...Formaat: (hangend)

Thema: De Heilige Kindsheid

Datum: 
Relatie Uden: mijn zwagers in Kruisherenkostuumpjes tijdens optocht H.K.'De Heilige Kindsheid': wat een vreemde naam dacht ik toen ik van een kennis een verzameling prentenboeken cadeau kreeg. Mocht je dus als baby overleven en gedoopt zijn dan brak de volgende mogelijkheid aan de hemel te verdienen: lid worden vanaf je tweede levensdag voor 2,5 cent per maand van de Heilige Kindsheid en vervolgens 'aflaten' te verdienen door te bidden. En naast dat je voor je eigen 'zonden' bad, waren de weesgegroetjes ook bedoeld voor het 'redden van ongelovige kinderzieltjes, kleine heidenkindjes, opdat zij katholiek mochten worden'. 


Heilige Kindsheid  www.ellenevabrouwers.com

Franse medaille van de Heilige Kindsheid, die je ontving wanneer je ouders je lid hadden gemaakt. En natuurlijk moest je je medaille op je borstrokje (een stug gebreid onderhemd) dragen. Die zien er hetzelfde uit als bijgevoegd exemplaar maar dan veel kleiner. Waarschijnlijk heeft dit aan de wieg gehangen van een jongetje. 

 

Het zalmkleurig hartje op de borst in het bovenste gedeelte is het relikwietje van de zusters van de Birgittenessen in Uden die veel babietjes aan hun wieg hadden hangen voor het pijnloos doorkomen van de tandjes.

  

 

Geschiedenis Heilige kindsheid:

In 1843 werd in Frankrijk het Genootschap opgericht door de bisschop van Nancy en 6 jaar later deed het ook in Nederland zijn intrede.

Missionarissen die in China hun werk deden schreven over de arme kindjes aldaar.
Mening kindje werd kort na de geboorte te vondeling gelegd en sommigen werden door de ouders vermoord...ongedoopt en wel. Maar indien de kindjes nu alvorens deze gruwelijke daad zouden worden gedoopt dan zouden ze tenminste rechtstreeks in de hemel komen. En bleven ze in leven, dan konden de missionarissen ze een thuis geven in een weeshuis, hen een katholieke opvoeding geven en hen later kinderrijke katholieke gezinnen laten stichten.

Maar daar moest natuurlijk geld voor worden ingezameld worden in Europa.

 


Aflaten verdienen:
Iedereen die daar aan mee deed werd beloond met aflaten: hoe meer je bad en betaalde, hoe korter je zelf na je dood in het vagevuur hoefde te verblijven.
Als er bijvoorbeeld staat: 100 dagen aflaat (zie de afbeeldingen van teksten op de prentjes) dan betekent dat dus dat je, na elke keer dat je zoveel weesgegroetjes had gebeden, je 100 dagen minder in het vagevuur hoefde te zitten.

 


Heilige Kindsheid  www.ellenevabrouwers.com  2,5 cent

Hoe en wanneer werd je lid:

Deelnemer werd je, zodra je als baby werd gedoopt, en dat was in vroeger tijden meestal al een dag of twee dagen erna. Vaak lag de moeder nog in het kraambed, maar gelet op het risico van vroege dood en daarmee geen rechtstreeks plekje in de hemel te verkrijgen, moest het snel gebeuren. Daarna konden de ouders je als kindje lid maken en dat hield in dat de kinderen elke maand 2,5 cent moesten betalen of per jaar 30 cent. Ook werd verwacht dat je elke dag een weesgegroetje moest bidden met de toevoeging: 
"Heilige Maagd Maria, bid voor ons en voor de arme heidenkinderen". (of arme kindjes in China).
Mijn moeder weet zich dat laatste overigens nog goed te herinneren. 

 


En hier beneden, daar kwamen de ongelovige kindjes terecht, de hel: al verdoemd voor nog maar 1 aflaat verdiend te kunnen hebben.
Men kwam sowieso, of je nu wat misdaan had of niet, bij sterfte eerst in het vagevuur terecht: kinderen worden immers 'zondig geboren'. Daarom was het belangrijk aflaten te verdienen om daar zo snel mogelijk weer uit te komen in de hoop dat je in de hemel een plaatsje kon verdienen.


Processie Heilige Kindsheid

Jaarlijks werden er feestelijke processies gehouden waarbij de kinderen zich uitdosten als non, priesters, patertje en zoals op bovenstaande foto te zien is, zelfs in heuse kostuums van de Udense Kruisheren. Deze twee knaapjes betreffen mijn eigen zwagers Harrie en Tinus Brouwers, hoogstwaarschijnlijk aangemeten door hun naamgenoten en tevens ooms Martien en Harrie brouwers, die beiden priester waren. Harrie is van 1955 tot 1967 prior geweest van de Kruisheren.

Het beeldje is het Udens beeldje wat tijdens de processies werd rondgedragen en bevind zich nu in de Petruskerk te Uden.

Op internet vond ik een leuke opsomming van verklede loopgroepen van een processie van de Heilige Kindsheid  anno 1936 in Schijndel.