Immaterieel cultureel erfgoed vormt voor mij een onuitputtelijke bron van inspiratie. Ik maak objecten in de vorm van assemblages en schrijf verhalen waarmee ik een mysterieuze mix van verwondering en twijfel probeer op te roepen, inherent aan tradities en legenden. Lees meer


Intangible cultural heritage is an inexhaustible source of inspiration for me.

I create objects and matching stories with which I try to evoke a mysterious mix of wonder and doubt, inherent in traditions and legends. Read more


Het knekelkabinet www.ellenevabrouwers.com  Ellen Eva Brouwers Ellen Brouwers Het Knekelhuisje Uden
 De Turbulente Levensloop van een Veldhovense Eikel  © Ellen Eva Brouwers 2019 www.ellenevabrouwers.com Ellen Brouwers
St. Ursula en de 11.000 schoentjes expositie Het Maagdenkabinet 2015 www.ellenevabrouwers.com Ellen Eva Brouwers Ellen Brouwers
Boek Vrouwen Bestempeld, Ellen Brouwers 2014 www.vrouwenbestempeld.com www.ellenevabrouwers.com
Ellen Eva Brouwers   bronnen, CV www.ellenevabrouwers.com Ellen Brouwers
Herbaria in middeleeuwse stijl, Hildegard von Bingen, groentenherbarium © Ellen Eva Brouwers 2019 www.ellenevabrouwers.com