03. augustus 2018
Het limbus Infantium  uit De Heele Santekraem Ellen Brouwers © HetMaagdgenkabinet.nl
Afb: Detail van mijn assemblage over Limbus Infantum. De Heele Santenkraem Letterlijk vertaald : het voorgeborchte voor kinderen. Tot ver over de helft van de 20e eeuw, kon een kind dat dood geboren was of na de geboorte ongedoopt was gestorven, niet begraven worden in gewijde grond. Elk kind was volgens het katholieke geloof belast met de erfzonde en die zonde kon alleen weggewassen worden door gewijd water. Voor hen werd een aparte begraafplek, grenzend aan de gewijde grond, gereserveerd....
19. februari 2018
Over Gertrudis van Nijvel, die het knagend ongedierte weet te verdrijven, over een hevig verliefde prins en een sarrende duivel: hoe tenslotte haar doodsbed tot reliek wordt verheven en ik achter bleef met de Bende van Nijvel...
11. februari 2018
De hagiotheek: een huisapotheekje met wondermiddeltjes in relatie tot een heilige, als gewijd bronwater, grafzand, eet- en slikprentjes etc. zoals je die een eeuw geleden zou kunnen aantreffen in een degelijk katholiek huis. Vooraf een inleiding tot het ontstaan van de hagiotherapie: het aanroepen van heiligen met of zonder tastbare middelen die in relatie staan tot de betreffende heilige.
28. december 2017
Niets in mijn vroege kinderjaren heeft mij zo gefascineerd als het 'enge beeldje' uit de Kruisherenkapel te Uden. Ik denk dat mijn interesse voor devotionalia en met name het onverklaarbare door de kennismaking met dit beeld is ontstaan. Mijn moeder heeft me destijds het beeldje, wat toen nog links achter in de kapel in een nis stond geëtaleerd, laten zien en het verhaal erbij verteld. Sindsdien wilde ik er steeds heen om het gedrochtje dat op een zo wonderlijke manier was ontstaan te...
22. december 2017
Deze week wilde ik graag schrijven over de geneeskunde en de rol van de vrouw hier in. Echter me verdiepend hierin kwam ik, doordat ik op zoveel verschillende en tegenstrijdige informatie stootte, tot de conclusie dit onderwerp te versnipperen. Enerzijds om de aandacht enigszins vast te houden, anderzijds vind ik alle details die ik vond dermate interessant dat ik ze niet in een of twee blogartikelen wil vastleggen. Vandaar dat ik een nieuwe categorie in het leven heb geroepen: OVER KWAKJES en...
18. december 2017
Legende van Cecilia: Zoals met zo vele heiligen is er eigenlijk niet veel bekend over Cecilia en of ze wel daadwerkelijk bestaan heeft. Zij leefde in de vroeg christelijke tijd, vierde eeuw na Christus en pas na een kleine 1000 jaar wordt zij populair en dan pas ontstaan de diverse verhalen. Ik beschrijf hier het verhaal wat mij het meest inspireerde. Cecilia zou een jonge maagd zijn uit een vooraanstaande christelijke familie, die door haar ouders was uitgehuwelijkt aan een Valerianus, een...
16. december 2017
In 2016 ontdekte ik het boek: Heavenly Bodies, Cult Treasures & Spectacular Saints from the Catacombs. Geschreven en gefotografeerd door Paul Koudounaris en raakte gefascineerd door de foto's. Ik wilde dit fenomeen graag eens met eigen ogen aanschouwen en in deze nazomer 2017 kreeg ik de kans. We vonden een camping in Breithental, Zuid duitsland, welke omringd is door kerken met deze 'Heilige Leiber' dus mijn week kan niet meer stuk. Wat zijn deze zogenaamde catacombenheiligen? In 1578 werd...
10. december 2017
Foto links: St. Wilgefortis, Kathedraal van Wissant (F) Een van de meest raadselachtige heiligen is wel Sint Wilgefortis, ook Sint Ontcommer genaamd: de heilige met een baard. Zij werd in veel Europese landen vereerd vanaf de 14e eeuw: de eeuw waarin de legende ergens is ontstaan: Een mooie Portugese prinses werd geheel tegen haar zin in uitgehuwelijkt aan de koning van Sicilië maar Wilgefortis wilde haar leven aan Jezus wijden in het klooster en weigerde. Haar vader liet haar in de cel werpen...
09. december 2017
Wij wonen zodanig in de Eifel dat je 's nachts onder meer knorrende rotten zwijnen voorbij hoort razen en in de vroege ochtenduren reeën ziet grazen. Afgelopen voorjaar ontmoette ik drie jonge spelende vosjes op 50 meter van het huis. Dassen en wasberen laten zich alleen maar zien in overleden toestand nadat ze zijn aangereden door automobilisten. Roofvogels daarentegen laten zich veelvuldig zien en vooral 's nachts horen. Met name de rode wouw, wiens uitgespannen vleugels door het zonlicht...
30. november 2017
Pffff ... eindelijk, ik heb er eentje te pakken: een calvarieberg in een fles! In het reisblog over Slovenië schreef ik er al over, maar laat dit onderwerp vandaag nog maar eens de revue passeren vanwege dit heuglijke feit. In tegenstelling tot een tafereeltje onder een stolp, alwaar een stilleventje met gemak op de bodem in elkaar gezet kan worden, gaan alle items hier eerst door de hals. Een geduldwerkje voor lange winteravonden dat vooral gebezigd werd in Zuid Duitsland en Oostenrijk in de...

Meer weergeven