De gevoelige Snaren van CECILIA


en waarom zij oordopjes droegCecilia  Ellen Eva Brouwers

Afmeting:

Thema: Patrones Liturgische Muziek

Datum: 2018
Relevantie Uden: St. Ceaciliakoor Petruskerk Uden en connectie kerkorgel schoonfamilie


Cecilia (4e eeuw na Chr.) Zou worden uitgehuwelijkt aan Valerianus, een heiden van rijke adel, maar ze had zich voorgenomen maagd te blijven. Dit vertelde ze haar kersverse man voordat de huwelijksnacht begon. Ze kreeg hem zo ver dat hij zich eveneens liet bekeren en akkoord ging met het zogenaamde Sint Jozefhuwelijk: een huwelijk zonder geslachtsgemeenschap oftewel de hoofse liefde.

Omdat Cecilia als christen weigerde offers te brengen aan de afgoden liet men haar ter dood veroordelen. Een kokend bad overleefde ze evenals een onthoofding: volgens de wet mocht er niet meer dan drie maal gehakt worden dus werd ze bloedend achtergelaten waardoor ze stierf.


Cecilia is de patrones van de muziek

Vanaf de 15e eeuw begint men Cecilia te associëren met kerkelijke muziek. Dit berust wellicht op een verkeerde interpretatie van en Latijnse tekst: ‘cantantibus organis’ vers waarbij Cecilia het orgel bespeeld zou hebben. Ze wordt dan ook veelvuldig met een orgel afgebeeld. Echter zou organis in deze zin vertaald moeten worden in ‘stemorganen’ en geen ‘orgel’.

Slechts het gezang der engelen kon haar bekoren: van luidruchtige feestmuziek moest ze niets hebben. Des te opmerkelijker dat blaaskapellen en fanfarekorpsen vaak de naam Sint Cecilia dragen.

 


Cecilia  Ellen Eva Brouwers

De Gevoelige Snaren:

Vanaf aanvang middelbare schooltijd tot nu toe maakte ik muziek in allerlei stijlen met diverse vrienden. Samen musiceren heeft iets verbindends, iets magisch en daarom vroeg ik diverse muziekmaatjes een stuk snaar naar mij op te sturen. Gitaar-, bas,- viool en harpsnaren en 1 saxofoonriet van mijn broer. Ik voorzag de snaren van doopnamen die verwijzen naar heiligen, en  gaf ze links en rechts gestalte op de deurtjes.


De gesloten toestand staat symbool voor het Sint Jozefshuwelijk: een huwelijk zonder geslachtsgemeenschap,  die zij was overeengekomen met haar man, die zich eveneens tot het christendom liet bekeren. 

 

Tevens wordt hier haar liefde voor muziek gesymboliseerd: in gesloten toestand waar het luidruchtige feestmuziek betreft; in open toestand waar het liturgische muziek aangaat.


Cecilia  Ellen Eva Brouwers

De vijf gebroeders Brouwers (mijn zwagers) die een stuk op de orgelpijpen blazen, afkomstig van het Erps kerkorgel waar hun vader 40 jaar lang organist was.