Devotionalia

Devotionalia · 11. februari 2018
De Hagiotheek
De hagiotheek: een huisapotheekje met wondermiddeltjes in relatie tot een heilige, als gewijd bronwater, grafzand, eet- en slikprentjes etc. zoals je die een eeuw geleden zou kunnen aantreffen in een degelijk katholiek huis. Vooraf een inleiding tot het ontstaan van de hagiotherapie: het aanroepen van heiligen met of zonder tastbare middelen die in relatie staan tot de betreffende heilige.
Devotionalia · 11. november 2017
Voor mijn huidige project 'De Heele Santenkraam' was ik al een tijdje op zoek naar een zogenaamd devotielampje of lichtje. Bij mijn grootouders stond 24 uur per dag zo'n lampje parmantig te flakkeren voor het heilig hartbeeld van Jezus op een tafeltje in de achterkamer. Op Marktplaats vond ik er eentje, en nog wel een originele van de firma Philips: helemaal leuk. Direct gereageerd maar door mijn eigen onduidelijke berichten richting de verkopende partij toch aan mijn neus voorbij gegaan....
Devotionalia · 29. oktober 2017
Een museum zal het wel nooit gaan halen evenals een boek over het zogenaamde kloosterwerk, nonnenwerk, Volkskunst oftewel Klosterarbeit, maar ik viel er voor en heb het geadopteerd. Geadopteerd inderdaad. Dit hofje stond mijn naam te roepen tussen alle mooie hoogwaardigere hofjes op een beurs. Ik kon het eenvoudig niet over mijn hart verkrijgen dit stukje te laten staan. Wat het is? Een in elkaar geknutseld kastje van bordkarton, bijeengehouden met linnen tape. Zo te zien is de tape voorop nog...