Sacred Bull Herman  www.HerLegends.com


St. Bertha 38                                                                                                                                     E.B. 2014

The use of liturgical Latin is on its return in the Catholic Church , but does the average churchgoer understand what he mumbles and sings...?

St. Bertha 38 refers to a famous phrase of the Dutch king Willem Alexander and all kind of matters in different cultures that are considered 'sacred'.

For example in In Hinduïsm, the cow is an homage to an animal that is indicated by the great Hindu scholars as "the mother of all creatures" because the cow provides milk and working power and thus existence of man.
The sacred cow in the Netherlands is an allegory of 'the car'.

 

 

 


St.Bertha 38

Die lateinische Sprache in der Messe ist wieder auf dem Vormarsch in der katholischen Kirche , aber begreift der durchschnittliche Kirchgänger was gemurmelt und gesungen wird?

St. Bertha 38 'bezieht sich auf einen berühmten Satz unseres Königs Willem Alexander und auf alle Sachen von andere Kulturen die als 'heilig' betrachtet werden.
Im Hinduismus z.B.,  ist die Kuh ein Tribut an ein Tier, das von den großen Hindu- Gelehrten als " die Mutter aller Geschöpfe " betrachtet wird, weil die Kuh Milch gibt und menschliche Arbeitskraft und damit die Existenz des Menschen angedeutet wird.
Für den niederländischen Mann ist das Auto 'Die heilige Kuh '.

 
 
 

St. Bertha 38

Het gebruik van liturgisch Latijn is weer op zijn retour in de katholieke kerk, maar weet de gemiddelde kerkganger wel wat hij prevelt en zingt …

St. Bertha 38 refereert naar een bekende uitspraak van onze koning Willem Alexander (Ik wil geen Willem de Vierde genoemd worden naast Bertha 38 in de wei) en naar alle andere zaken in diverse culturen die als 'heilig' worden beschouwd.

In het hindoeïsme bijvoorbeeld, is de koe een eerbetoon aan een dier dat door de grote hindoe-geleerden wordt aangeduid als 'de moeder der schepselen' omdat de koe de mens voorziet van melk en werkkracht en dus bestaansrecht van de mens.
De heilige koe heeft in Nederland weer de betekenis van 'de auto voor de man'.