Sacred Bull Herman  www.HerLegends.com


St. Bertha 38                                                                                                                                     E.B. 2014 Het gebruik van liturgisch Latijn is weer op zijn retour in de katholieke kerk, maar weet de gemiddelde kerkganger wel wat hij prevelt en zingt …

St. Bertha 38 refereert naar een bekende uitspraak van onze koning Willem Alexander (Ik wil geen Willem de Vierde genoemd worden naast Bertha 38 in de wei) en naar alle andere zaken in diverse culturen die als 'heilig' worden beschouwd.

In het hindoeïsme bijvoorbeeld, is de koe een eerbetoon aan een dier dat door de grote hindoe-geleerden wordt aangeduid als 'de moeder der schepselen' omdat de koe de mens voorziet van melk en werkkracht en dus bestaansrecht van de mens.
De heilige koe heeft in Nederland weer de betekenis van 'de auto voor de man'.