'Aan de Wandel naar Handel'

In 1368, verscheen de gestalte van Maria in een meidoorn aan een herder, wiens schapen spontaan knielden. 
Sinds die tijd kwam de pelgrimsstroom op gang en aan het einde van de 20e eeuw bezochten zo'n 25.000 pelgrims het oord.

Reliekschrijntje:
Linkerhelft:
1) Bidprentje (1885)
2) een zogenaamd zakheiligdom die pelgrims met zich meedroegen met daarin een zinken, tinnen of loden afbeelding van Maria en kindje Jezus. (ca 1890)
3) Speldje: dit soort speldjes werden als aandenken uitgereikt op de bedevaartoorden.
Rechterhelft:
4) blikje met leukoplast (pleisters) als symbool voor de vele kilometers die werden afgelegd door alle leeftijden. Ook kinderen vanaf 6 jaar liepen mee. (ca 1920)