'Hiking to Handel'                                                                                                                    E.B. 2013
Place of pilgrimage Location: Handel, Noord-Brabant (NL)

In the year 1368 the statue of Mary appeared in a hawthorn to a shepherd, whose sheep spontaneously knelt down.
Since then the pilgrimage started and by the end of the 20th century, about 25.000 pilgrims visited the resort.

Reliquary:
Left half:  
1)
Prayer card (1885)
2) Pocket sanctuary: is a so-called sanctuary pilgrims used to carry with them containing a zinc, tin or lead image of Mary and baby Jesus. (ca 1890)
3) Pin: these kind of pins were kindly granted as a keepsake at the pilgrimage places.
Right half:
4)
Tin with Leukoplast (plaster) to symbolize the many miles that were covered by all ages. Even children from 6 years walked along. (ca 1920) 

 

 

'Bummeln nach Handel'


In 1368 erschien die Gestalt der Maria in einem Weißdorn einem Hirten, dessen Schafe spontan knieten.
Seit dieser Zeit strömen die Pilger an diesem Ort. Ende des 20s Jahrhunderts besuchten rund 25.000 Pilger den Ort im Mai.

Reliquienschrein:
Linken Seite:
1) Andachtsbild: (1885)
2) Reisealtar: das ein Statue von Maria und dem Jesuskind aus Zink, Zinn oder Blei beinhaltend.(ca 1890)
3) Anstecknadel: diese Art Souvenir wurden an den Wallfahrtsorten verkauft. Rechter
4) Leukoplast: Dose mit Klebeband (Pflaster): um die vielen Kilometer, die von allen Altersgruppen gemacht wurden, zu symbolisieren. Auch Kinder ab 6 Jahren liefen schon mit. (1920).

 

 

 

 

 

'Aan de Wandel naar Handel'

In 1368, verscheen de gestalte van Maria in een meidoorn aan een herder, wiens schapen spontaan knielden. 
Sinds die tijd kwam de pelgrimsstroom op gang en aan het einde van de 20e eeuw bezochten zo'n 25.000 pelgrims het oord.

Reliekschrijntje:
Linkerhelft:
1) Bidprentje (1885)
2) een zogenaamd zakheiligdom die pelgrims met zich meedroegen met daarin een zinken, tinnen of loden afbeelding van Maria en kindje Jezus. (ca 1890)
3) Speldje: dit soort speldjes werden als aandenken uitgereikt op de bedevaartoorden.
Rechterhelft:
4) blikje met leukoplast (pleisters) als symbool voor de vele kilometers die werden afgelegd door alle leeftijden. Ook kinderen vanaf 6 jaar liepen mee. (ca 1920)