RELIKWIEEN


Binnen het Rooms-katholicisme worden met relikwieën de overblijfselen bedoeld van het lichaam van heiligen of voorwerpen die met het lichaam van heiligen in contact zijn geweest. Er zijn drie categorieën:


o Eerstegraads relieken: complete lichamen of lichaamsdelen van overleden heiligen;

o Tweedegraads relieken: voorwerpen die met een heilige in contact zijn geweest tijdens hun leven (kleding, schoeisel,       gebruiksvoorwerpen, enz.);

o Derdegraads relieken: voorwerpen die met een heilige in contact zijn geweest na hun dood (de Heilige Lans, lijkwades, aarde uit een graf, enz.).  

Het vereren van relikwieën is terug te voeren op de vroegchristelijke gewoonte om de liturgie te vieren boven het graf van martelaren. Toen in later tijden op dergelijke graven kerken verrezen, ontstond de gewoonte om relikwieën in of onder het altaar te plaatsen. Onder het altaar dient zich daarom nog altijd een relikwie van een martelaar te bevinden.  
In de late Middeleeuwen vormden relikwieën een bron van levendige handel.
Tegenwoordig verbiedt de katholieke kerk het handelen in eerste- en tweedegraads relikwieën. Handel in relikwieën uit de derde graad is wél toegestaan.
Een relikwie draagt een zegel en komt met een certificaat. Zegels en certificaten worden afgegeven door bisschoppen, abten en in het bijzonder de vicaris-generaal van het bisdom Rome. Als de zegel verbroken of niet aanwezig is, is de authenticiteit niet meer aan te tonen.
Overigens moet gezegd worden dat dit eigenlijk geldt voor alle relikwieën van heiligen die geleefd zouden hebben vóór ongeveer 1600.  


Er zijn zoveel al zoveel afbeeldingen en informatie op internet te vinden over relikwieën dat het overbodig is om dat hier te herhalen. Daarom beperk ik me hieronder tot een aantal eenvoudige exemplaren met wellicht wat interessante doorverwijzingen.

 


WIE:
Onbekend

WAT:
Relikwie derdegraads
Medaillon achter bol glas. 
Voorstellende de Heilige Rok van Trier.
Altaartje met twee reliekhouders uit gouddraad geweven met twee kleine botreliekjes.
Geen certificaat of lakzegel.

WAAR:
Uit eigen collectie. Naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit Trier.
Meer informatie.

  


WIE:
Een catacombenheilige (St. Getrui)
WAT:

Relikwie eerstegraads
WAAR:

Voornamelijk in Zuid Duitsland en Oostenrijk.

 
Ik maakte een reis om deze catacombenheiligen op te zoeken. Voor uitgebreide uitleg, precieze plaatsen en veel foto's zie mijn meest favoriete blog artikel:

Op zoek naar de Catacombenheiligen

 

 


WIE:
St. Zita van Lucca
WAT:

Relikwie eerstegraads
WAAR:
Basiliek S. Frediano te Lucca
Meer info: blog 28 sept 2017


WIE:

St Theresia van Lisieux en diverse anderen.

WAT:

Relikwie derdegraads
Omgeven door bruin fluwelen bloem. 

Volkskunst

WAAR:

Uit Frankrijk, datering: rond 1900

Uit eigen collectie

Meer info over St. Theresia van Lisieux


WIE: Maria Goretti (Italie)

WAT: Tweedegraads relikwie. Het gaat om het rode stofje, wat af stamt van een van haar kledingstukken. Een relikwie heeft pas echt waarde wanneer het aan de binnenkant voorzien is van een lakzegel omdat daarmee de authenticiteit van het stofje is aangetoond. 
Maria Goretti leefde van 1890 tot 1912. Zij werd op 11 jarige leeftijd door messteken om het leven gebracht door haar jeugdige moordenaar die haar wilde verkrachten en haar voor de keuze stelde: of meewerken of de dood. Zij koos voor het laatste en stierf nadat zij haar moordenaar had vergeven. Deze werd veroordeeld voor 30 jaar dwangarbeid waar hij een visioen van haar kreeg. Vrijgekomen vroeg hij om vergiffenis aan de moeder van Maria en die werd hem meteen gegeven waarna hij als lekenbroeder bij de Kapucijnen in trad. In 1950 werd zij heilig verklaard door Paus Pius XII en het bijzondere daar aan is dat zowel de moeder van Maria als de moordenaar zelf aanwezig was.
Zij is de patroonheilige van jonge meisjes en slachtoffers van aanranding en verkrachting.

WAAR: Uit eigen collectie. Omdat het een vrij recente heilige is, circuleren er nogal wat van deze relikwieën.


tekst volgt