EX VOTO'S


Ex voto is latijn voor 'krachtens een gelofte'.

Het is een gouden, zilveren, metalen of wassen voorwerp geplaatst bij een altaar of een heiligenbeeld in een bedevaartsoord, een kerk of een ander gewijd oord, als dank aan God of een heilige voor een te verkrijgen dan wel verkregen gunst of genezing. 

Een geschenk te geven aan een godheid om hem of haar te danken voor een verleende gunst, is al bekend in de Griekse en Romeinse oudheid. Uit het feit dat in de periode van de 6e tot de 10e eeuw herhaaldelijk op kerkelijke concilies verboden werden uitgevaardigd tegen het 'vota solvere' (gelofte inlossen) bij heidense stenen, bomen en bronnen kan worden afgeleid dat het gebruik van ex-voto's een zeer oud en later gekerstend gebruik is.

Een morfologisch ex voto betekent dat de ex-voto gemaakt is naar de vorm van het betreffende lichaamsdeel.

Morfologische ex-voto's komen in alle maten en vormen voor: van het complete lichaam van mens en dier tot alle lichaamsdelen uit- en inwendig.


WIE:
St. Agatha

WAT:

Zilveren ex voto uit dankbaarheid voor het genezen van een borstziekte
WAAR:
Uit eigen collectie, afkomstig uit Frankrijk
Meer info


WIE: 
St. Lucia
WAT:

Zilveren Ex voto uit dankaarheid voor het genezen van een oogziekte
WAAR:

Eigen collectie. Afkomstig uit Frankrijk
Meer info


WIE:
Anoniem

WAT:

Ex voto's van blik voorstellende een vrouwelijke verschijning. Waarschijnlijk uit dankbaarheid voor het genezen van een algehele fysieke ongesteldheid.

WAAR:
Ex voto's in dergelijke vormen kwamen in vele landen voor, echter denk ik persoonlijk dat deze afkomstig zijn uit een Oost-Europees land, vanwege de soort kleding.

Afmeting: 12 cm hoog.

Uit eigen collectie.


WIE: nvt

WAT: zilveren ex voto in de vorm van huisdieren of vee werden eveneens uit dankbaarheid OF ter bescherming gekocht en opgehangen.

WAAR: Duitsland

Afmeting: 16 cm breed. 

Uit eigen collectie


WIE: n.v.t.
WAT: ex voto van was in de vorm van een (herders)hond

WAAR: dit exemplaar vond ik in een kerk in Baiona (Spanje)
op de feestdag van de heilige broertjes Damian en Cosma 27 september 2018

Afmeting: 15 cm hoog

Uit eigen collectie
Meer info