HILDEGARD VON BINGEN   Kruidenherbarium


Hildegard van Bingen   www.hetmaagdgenkabinet.nl  Ellen Eva Brouwers


Hildegard von Bingen 1098 - 1179

Een van de meest invloedrijke en opmerkelijkste vrouwen uit de twaalfde eeuw. Naast abdis zijnde van een benedictijnenklooster, was zij helderziend, schrijfster over natuurkundige werken, poëzie, hagiograaf, feministe, theologe, componist, plantenkundige en politica. 

Met name de kennis over kruiden en hun geneeskrachtige werking en haar holistische benadering ten aanzien hiervan zijn voor mij fascinerend genoeg om er aandacht aan te besteden, te beginnen met een herbarium.