Posts met de tag The lost Children of tuamBijzondere rituelen · 03. augustus 2018
Het limbus Infantium  uit De Heele Santekraem Ellen Brouwers © HetMaagdgenkabinet.nl
Afb: Detail van mijn assemblage over Limbus Infantum. De Heele Santenkraem Letterlijk vertaald : het voorgeborchte voor kinderen. Tot ver over de helft van de 20e eeuw, kon een kind dat dood geboren was of na de geboorte ongedoopt was gestorven, niet begraven worden in gewijde grond. Elk kind was volgens het katholieke geloof belast met de erfzonde en die zonde kon alleen weggewassen worden door gewijd water. Voor hen werd een aparte begraafplek, grenzend aan de gewijde grond, gereserveerd....