'Coming Out'                                                                                                      E.B. 2011
Chapter 'Johanna', Book: 'Vrouwen Bestempeld' 2014*

In the 9th century John Angelicus leaves for Athens where he was remarked for his scientific and theological knowledge and eventually he became Pope. A few years later he suddenly gave birth to a child during a procession in Rome.
Johannes appeared to be a Johanna!
Legend or truth: within the Catholic Church the existence of a female pope remained denied. The theme of 'women in church' and 'bearing a secret within' fascinated me: should one cherish it or will it become so unbearable that sooner or later it has to be revealed? A 'coming out?'
The tiara is made of a plastic dummy.
The domes work as a matroeskja doll: when lifting one by one a more smaller one appears until the secret is revealed.


'Aus dem Schrank'  
Kapitel 'Johanna' aus meinem Buch: 'Vrouwen Bestempeld' 2014*

Im 9. Jahrhundert zieht John Angelicus nach Athen , wo er sich Aufmerksam macht durch sein wissenschaftliches und theologisches Wissen und schließlich als Papst festgestellt wird. Ein paar Jahre später gebiert er plötzlich ein Kind während einer Prozession in Rom:
Johannes erwies sich als Johanna!
Legende oder Wahrheit : die Existenz einer Päpstin wird durch die katholische Kirche ignoriert. Mich faszinierten die Themen: Frauen in der Kirche und  ein Geheimnis mit sich führen. Wird das Geheimnis geschatzt oder ist es so unerträglich, dass es "früher oder später aus dem Schrank kommen sollte ?"
Die Tiara besteht aus einem Kunststoff Sauger. Die Kuppeln funktionieren wie eine Matrusjka Puppe : beim Anheben werden sie immer kleiner und kleiner, bis das Geheimnis gelüftet ist.

 

Uit de Kast 
Hoofdstuk 'Johanna' uit mijn boek: 'Vrouwen Bestempeld' 2014 *

In de 9e eeuw  vertrekt John Angelicus naar Athene alwaar hij opvalt door zijn wetenschappelijke en theologische kennis en wordt uiteindelijk paus. Een paar jaar later bevalt hij tijdens een processie in Rome plotseling van een kind. 
Johannus blijkt een Johanna te zijn!
Een legende of waarheid: binnen de katholieke kerk wordt het bestaan van een pauzin in alle toonaarden ontkend. Mij boeide het thema, vrouwen in de kerk en een geheim met je meedragen. Koester je dit geheim of is het juist zo ondraaglijk dat het vroeg of laat wel uit de kast moet komen?
De tiara is van een plastic speentje gemaakt.
De koepeltjes werken als een matroeskja pop of als cloches: bij het optillen verschijnt een steeds kleinere totdat het geheim wordt ontsluierd.

* 'Vrouwen Bestempeld'  2014   auteur: Ellen Brouwers  € 39,-  Nederlandstalig
(gedurende de expositie verkrijgbaar aan de kassa van het kasteel)