HILDEGARD VON BINGEN   Kruidenherbarium


Ook Hildegard heeft een plaatsje in het Knekelkabinet 2021. 
Voor haar heb ik een Hildegard's Kruidenkastje gemaakt, met aan weerszijden twee antieke koperen pepermolens en in het hart van het deurtje een hostie, bestempeld met het originele pelgrimszegel van de Hildegard- abdij in Rudersheim aan de Rijn, die ik in 2019 heb bezocht.


Hildegard van Bingen   www.hetmaagdgenkabinet.nl  Ellen Eva Brouwers


Hildegard von Bingen 1098 - 1179

Een van de meest invloedrijke en opmerkelijkste vrouwen uit de twaalfde eeuw. Naast abdis zijnde van een benedictijnenklooster, was zij helderziend, schrijfster over natuurkundige werken, poëzie, hagiograaf, feministe, theologe, componist, plantenkundige en politica. 

Met name de kennis over kruiden en hun geneeskrachtige werking en haar holistische benadering ten aanzien hiervan zijn voor mij fascinerend genoeg om er aandacht aan te besteden, te beginnen met een herbarium.